Thursday, 24 July 2014

Kabhi Raja Ram - Sadhak Hoon Main Sai Naam Ka

This is fourth Bhajan from Album - Sadhak Hoon Main Sai Naam Ka, sung by Pramod Medhi.

In this Bhajan, singer says that Lord Shri Sai Baba is Prabhu Shri Ram and Bhagwan Shri Shrikrishana for His devotees.

Download LinkShirdi Sai Baba Bhajan Mala

0 comments:

Post a Comment